Tekst kuratorski „Unseen dialogues” Grzegorz Kosmala

Borys Makary jest artystą poszukującym. Wydaje się, że jeszcze nie znalazł swojej ulubionej formy wypowiedzi. Stąd wielość intrygujących metod obrazowania i sposobów przedstawiania tematów. Czy to próba odnalezienia związku człowieka z naturą, wpisania go w krajobraz, czy też man-rayowskie obrazowanie rzeczywistości za pomocą negatywów oraz numerologicznego opisywania człowieka, fotografie Makarego są wędrówką po zakamarkach umysłu, próbą uchwycenia tego, co ulotne, a jednocześnie wytyczeniem własnej drogi fotograficznej. W trakcie tej wędrówki Makary udowadnia, że jest twórcą niezwykle utalentowanym, potrafiącym łamać utarte schematy, by na ich gruncie tworzyć oryginalne i tylko jemu właściwe spostrzeżenia i skojarzenia.

Tekst kuratorski „Polish misia” Urszuli Immamury

Zafascynowany światem wykreowanym przez Mistrza Arakiego Borys zaczął studiować techniki fotograficzne i analizować formalne aspekty warsztatu Mistrza. Jego również fascynują obszary sztuki POMIĘDZY światem realnym a wykreowanym; zafascynowanie niejasnością i niedopowiedzeniem jako środkiem artystycznej narracji; przelotnymi emocjami malującymi się na twarzy modela i materią odczuć budującymi sferę znaczeń w dziele fotograficznym. Te trudne zadania przećwiczył pod duchowym patronatem swojego Mistrza Jego Uczeń.

Tekst do katalogu wystawy „Carpe diem” / Karolina Jabłońska

Horacjańskie „Carpe diem” zachęca do korzystania z życia w jak najpełniejszy sposób. Każe koncentrować się na elementach, na które mamy wpływ, nie zajmować się natomiast pozostałymi, zwłaszcza tymi, które nie przynoszą radości i satysfakcji. To postawa charakterystyczna dla epikureizmu, w którym celem nadrzędnym człowieka było osiągnięcie przez niego szczęścia, opartego na dobrach doczesnych, życia wolnego…

prof. Grzegorz Przyborek / PWSFTviT w Łodzi, o projekcie „Carpe diem”

Borys Makary prosił mnie o napisanie tekstu do jego tryptyków fotograficznych z cyklu „Carpe diem”. Temat fotografii sprawia wrażenie ekscytującego – siedem przygód erotycznych autora (siódma jest jakby odpoczynkiem) fotografowanych in flagranti z pozycji uczestnika. Z drugiej strony autor chcąc nie chcąc, przewrotnie nawiązuje formą prezentacji do tematów biblijnych. Tryptyk to klasyczna forma ołtarza, opowieści…

Komentarz Justyny Tomczak do wystawy Polish „misia” / Galeria Imaginarium

Wszyscy pamiętamy pracę Natali LL, przedstawiającą modelkę w zmysłowy sposób konsumującą banana. Pozornie niewinna czynność zyskuje niejednoznaczny charakter. Przeradza się w erotykę. Podobny mechanizm w swoim najnowszym projekcie pt. Polisch „misia” zastosował Borys Makary. Artysta starał się zobrazować silną relację, która łączy kobiety z pluszowym misiem. Zrobił to w sposób oryginalny. Chcąc podkreślić miłosne podejście…

Tekst do katalogu wystawy Polish „misia” / Mateusz Bieczyński

Maskotka, pluszak, zabawka. We współczesnej kulturze kojarzy się z czymś trywialnym, przaśnym, powierzchownym, infantylnym. Jako temat refleksji rzadko kiedy pojawia się w poważnym dyskursie na temat sztuki współczesnej. W kulturze popularnej i rzeczywistości życia społecznego zabawek i maskotek występuje bardzo wiele. Pełnią bardzo istotne funkcje. Pojawiają się jako centralny element identyfikacji wizualnej akcji społecznych, kampanii…