„Unseen Dialogues”

„W twórczości Makarego widoczne są dwa nurty. Z jednej strony jest to fascynacja ludzkim ciałem, w szczególności ciałem kobiety i kobiecością w ogóle; z drugiej – podziw dla piękna i potęgi natury. Oba wątki są przez niego prowadzone równolegle, ale czasem zdarza im się wejść ze sobą w niewidzialny dialog. Takim dialogiem jest najnowsza prezentacja prac Makarego, na którą składają się prace z archiwum artysty, które do tej pory nigdy nie były pokazywane publicznie, jak również fotografie wykonane specjalnie na krakowską wystawę. Dlaczego “Niewidzialne Dialogi”? Bo są nieoczywiste, trzeba się ich doszukiwać w grze obrazów, ich skojarzeniach. Pozornie proste potrafią mocno namieszać w głowach. Ich właściwe odczytanie sprawia duże trudności.

Dodatkowo, Makary nie ułatwia nam tego zadania. Każe nam dokładnie analizować poszczególne fotografie, by dostrzec ich związek, uchwycić ich wzajemne rozmowy. O czym tak rozmawiają? Co chcą nam powiedzieć? Posłuchajmy.”

Grzegorz Kosmala – kurator

„…cykl Useen dialogues w formie dyptyków, w którym do czynienia mamy z porównaniem i często powtórzeniem, choć nie wiemy, który motyw, z lewej czy prawej, powstał jako pierwszy? Jednak istotne jest to, że seria ta określa dobrze, czym jest i czym może być ponowoczesna fotografia, bez określonego miejsca i czasu powstania. Ciekawie realizuje się tu koncepcja wymienności idei za pośrednictwem obrazu czarno-białego i kolorowego, które w różnorodny sposób mogą być zestawiane. Taki rodzaj obrazowania spopularyzował w Europie Wolfgang Tilmans. Cykl Useen dialogues nie ma początku i określonego końca, jak to było w klasycznej fotografii, powieści czy w filmie. Wszystko zawieszone jest w nieokreślonej czasoprzestrzeni oddziałując na zasadzie poetyckich spojrzeń. Taki rodzaj fotografii pokazywany jest m.in. w Europie Zachodniej, ale także na wystawach Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie.”

Krzysztof Jurecki – krytyk

Indywidualna wystawa / Unseen dialogues / Andel’s Art / Kraków, Polska / 2017