„No light”

W projekcie „No light” pokazałem na bardzo graficznych, rastrowych, czarno-białych obrazach ukryte emocje fotografowanych osób. Projekt miał na celu ujawnienie tego, co jest „osobiste”, intymne, to, czego bohaterowie projektu się wstydzą i nie chcą ujawnić. Mówi się, że fotografia to światło, tymczasem w tym projekcie unikałem go, robiąc zdjęcia w całkowitej ciemności. W celu wydobycia obrazu z całkowicie czarnej klatki forsowałem film, uzyskując bardzo graficzne, ziarniste obrazy. Ciemność ośmieliła osoby biorące udział w projekcie. Gdyby nie ten zabieg, bohaterowie nie zdecydowaliby się stanąć przed obiektywem i obnażyć swoje słabości oraz kompleksy.